Galeria

Straż Miejska - Bezpieczni zimą w mieście

W piątek 11 lutego odbyło się w grupie 3 ,,Słoneczka” spotkanie ze strażnikiem miejskim. W trakcie spotkania dzieci poznały zasady bezpiecznej zabawy zimą w mieście oraz zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki utrwalające omówione wiadomości.