Labo - Jak kwaśne rzeczy jemy?

Labo - Jak kwaśne rzeczy jemy? - zapoznanie z budową języka. Wprowadzenie pojęcia zmysły.