Galeria

Praca plastyczna ,,Gwiazdozbiory” – dzieci poznały nazwy wybranych gwiazdozbiorów, a następnie wykonały jeden z nich.