Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Kropelki język angielski

Temat: Małe zoo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Dziecko:
wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
powtarza rytuały związane z przebiegiem zajęć,
rozumie proste polecenia oraz reaguje na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
słucha rymowanek i piosenek, którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracji ruchowej,
recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,
pokazuje wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek za pomocą odpowiednich gestów,
powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
poznaje krótkie historyjki obrazkowe,
odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku, nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracjach, prezentuje pozytywny stosunek do świata przyrody, klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza, zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,

Słownictwo: tiger, elephant, zebra, giraffe, parrot, fish, turtle.

Piosenka: Look around

Look around look around
What animals can you see?
I can see a tiger looking at me
roar, roar

Look around look around
What animals can you see?
I can see a zebra looking at me
Whinny, winny

Look around look around
What animals can you see?
I can see an elephant looking at me
baraag, baraag

Look around look around
What animals can you see?
I can see a parrot looking at me
Squawk, squaw

Look around look around
What animals can you see?
I can see a giraffe looking at me
Bleat, bleat

Rymowanka: Wild animals

Oragne and black, Orange and Black
A goraffe eating trees is orange and Black

Black and white, Black and white
A zebra eating Grass is Black and white

Big and Brown, big and Brown
An Elephant in the mu dis big and Brown.

Orange and Black, Orange and Black,
A tiger in the bush is Orange and Black

Blue and Green, blue and Green
A parrot In a tree is blue and Green.

Temat 2 : Wielkanoc

Cele:
– poznanie tradycji wielkanocnych z krajów anglojęzycznych
– poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą
– nauka rymowanki
– utrwalanie słownictwa podczas gier i zabaw
– rozwijanie sprawności manualnych

Słownictwo: Easter bunny, Easter eggs, nest , Easter basket Yummy! Hop!, numbers 1-4.

Rymowanka: Here is a bunny
Here is a bunny with ears so funny.
And here is a hole in the ground.
When a noise he hears
He pricks up his ears
And jumps in the hole in the ground!

Piosenka: Easter bunny
Here comes the Easter Bunny
Hop, hop, bunny
Here comes the Easter Bunny,
say hello! Hello! X2

Happy Easter (hop.hop)
Happy Easter (clap, clap)
Happy Easter (hop,hop,hop)

LUTY

Temat: Arctic Animals

Cele operacyjne:
– poszerzanie słownictwa
– rozumienie proste poleceń oraz reagowanie na nie odpowiednimi gestami i ruchami,

– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
– przełamywanie nieśmiałości

Słownictwo: polar bear, penguin, walrus, seal, arctic Fox, orca

Rymowanka: Little penguin
Little penguin walks around,
without making any sound.
It is near, it is close, walrus
Everybody, strike a pose.

Piosenka: Adventure Through The Snow

On an adventure through the snow we found
We found a polar bear hanging around
We found a polar bear,
we found a polar bear
We found a polar bear in the snow
On an adventure through the snow we found
We found a walrus hanging around
We found a walrus, we found a walrus
We found a walrus in the snow
On an adventure through the snow we found
We found a penguin hanging around
We found a penguin, we found a penguin
We found a penguin in the snow
On an adventure through the snow we found
We found a seal hanging around
We found a seal, we found a seal
We found a seal in the snow
On an adventure through the snow we found
We found a reindeer hanging around
We found a reindeer, we found a reindeer
We found a reindeer in the snow
On an adventure through the snow we found
We found an arctic fox hanging around
We found an arctic fox, we found an arctic fox
We found an arctic fox in the snow

Temat: Liczymy kształty

Cele operacyjne:

Wzmacnianie swojego
poczucia pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych, rozumienie proste poleceń oraz reagowanie na nie odpowiednimi gestami i ruchami, aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych, osłuchanie z rymowankami i piosenkami, pokazuje wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek za pomocą odpowiednich gestów,
odpowiadanie na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,

nazywanie figur geometrycznych przedstawionych na ilustracjach,

Słownictwo:
Numery: six, sev,en, eight, nine, ten
ksztalty: circle, square, triangle, rectangle
przymiotniki: big, small

Rymowanka I can count shapes

Shapes 1, 2, 3.
Square, circle an triangle.
Shapes 4, 5, 6.
Square, circle an triangle.
Shapes 7, 8, 9.
Square, circle an triangle.
Ten. What ca nit be?
A….. (nazwa kształtu)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 shapes!

Piosenka Shapes everywhere

Shapes shapes everyshere!
Look at the sun,
it’s a circle, it’s a big circle!
I can draw a big circle.

Shapes shapes everyshere!
Look at the button,
it’s a circle, it’s a small circle!
I can draw a small circle.

Shapes shapes everyshere!
Look at the window,
it’s a square, it’s a big square!
I can draw a big square.

Shapes shapes everyshere!
Look at the cheese,
it’s a triangle, it’s a small triangle!
I can draw a small triangle.

Styczeń

Temat 1: Winter, winter

Cele operacyjne:
– poznawanie słownictwa związanego z porą roku – zimą
– utrwalanie znajomości słownictwa w trakcie gier i piosenek
– utrwalanie poznanego słownictwa

Słownictwo: Snowman, buttons, hat, scarf,

Piosenka: I’m a little snowman

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

Temat 2: My body

Cele operacyjne:
– poznanie nazw części ciała
– poznanie piosenki i ilustracja ruchowa do jej treści
– utrwalanie słownictwa podczas gier i zabaw
– rozwijanie sprawności manualnej

Sownictwo: arm, leg, feet, hands, tummy, head, numbers 1-5

Piosenka: This is my body

1. This is my body! Look at me!
I’ve got 2 arms! 1, 2!
I can wave my arms up high!
These are my arms! Look at me!

2. This is my body! Look at me!
I’ve got 2 hands! 1, 2!
I can clap my hands up high!
These are my hends! Look at me!

3. This is my body! Look at me!
I’ve got 2 feet! 1, 2!
I can Stamp my feet down low!
These are my feet! Look at me!

4. This is my body! Look at me!
I’ve got 1 tummy! Just 1!
I can shake my tummy down low!
This is my tummy ! Look at me!

Rymowanka: I am a robot

I am a robot.
I move like a robot.
Arm up, arm down.
Leg up, leg down.
Head up, head down.
I am a robot.

Grudzień

Temat: Christmas time

Cele operacyjne:
– poznawanie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem
– utrwalanie znajomości słownictwa w trakcie gier i piosenek
– utrwalanie poznanego słownictwa

Słownictwo: Santa, elf, present, sleigh, chimney.

Rymowanka „Where’s Santa?

Oh no, where’s Santa?
Santa are you there?

Up a chimney.
On the sleigh.
Where, oh where is he?

Piosenka Up On The Housetop

Up on the housetop reindeer pause.
Out jumps good old Santa Claus.
Down through the chimney, with lots of toys.
All for the little ones’ Christmas joys.

Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Up on the housetop, click, click, click.
Down through the chimney with old Saint Nick.