Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

wydarzenia

WRZESIEŃ „Gazy – kilka sposobów na nadmuchanie balonów”
 Wprowadzenie/utrwalenie pojęć: naukowiec, laboratorium. Zapoznanie z pojęciem gazów. Omówienie znaczenia różnych gazów dla człowieka i środowiska. Pokazanie jak stworzyć gaz   w laboratorium.
 
PAŹDZIERNIK „Archimedes – kto to taki?”
 Zapoznanie z życiem i odkryciami Archimedesa oraz ich znaczeniami dla ludzkości. Wprowadzenie pojęcia ciecz, ciało stałe.
 
LISTOPAD „Gęstość”
 Zapoznanie z pojęciem gęstości. Utrwalenie pojęć ciecz, ciało stałe.
 
GRUDZIEŃ „Chemiczna stacja przewidywania pogody”
 Zapoznanie z terminem termometr, wiatromierz, deszczomierz, meteorolog. Stworzenie chemicznej stacji przewidywania pogody.
 
STYCZEŃ „Tajemnica mieszanin”
 Zapoznanie z różnymi rodzajami mieszanin. Zapoznanie z pojęciami mieszanina jednorodna i niejednorodna
 
LUTY „Ciśnienie – tajemnicza siła”
Zapoznanie z pojęciami: ciśnienie, próżnia. Pokazanie w jaki sposób może działać ciśnienie.
 
MARZEC „Podróż po świecie bez wychodzenia z domu”
 Zapoznanie dzieci z pojęciem: wulkan, gejzer.
 
KWIECIEŃ „Niewidzialne cegiełki”
Pokazanie jak można wykryć białka. Omówienie roli białek i zrównoważonej diety dla zdrowia człowieka.
 
MAJ „Jak widzi nasze oko i po co nam nos?”
 Zapoznanie z mechanizmami działania zmysłu wzroku i węchu.
 
CZERWIEC „Tajemnica stojących włosów oraz jak powstają pioruny”
 Zapoznanie dzieci z pojęciami: burza, piorun, ładunki ujemne i dodatnie. Zapoznanie z zasadami zachowania podczas burzy.