Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny - informacje

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 215: III TURNUS 12 sierpnia – 30 sierpnia


Zapisy na dyżur wakacyjny

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu
lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00

Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

10 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja

Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

28 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca

29 maja, od godz. 14.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00

Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.

Od 6 czerwca do 11 czerwca

Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

12 czerwca, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.

13 czerwca, od godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Aktualne informacje:
https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

Nieobecność dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego – zwrot kosztów