dyżur wakacyjny


OPŁATY ZA ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU DOKONYWANE SĄ PRZELEWEM NA

nr konta 54 1030 1508 0000 0005 5058 5065

(tytuł przelewu: Dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka)

Opłata za cały turnus (od dnia 12 sierpnia 2024 do dnia 30 sierpnia 2024) wynosi 210 zł.

(15 zł x 14 dni = 210zł)


28 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów
oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Aktualne informacje:
https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

Nieobecność dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego – zwrot kosztów