Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

rekrutacja

REKRUTACJA 2023/20234

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 - letnich

29 sierpnia (wtorek), 30 sierpnia (środa), 31 sierpnia (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 10:30


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:
http://przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

    numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

    numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru,

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 22 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) potrwa do 23 marca do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Aktualne informacje

Dzień otwarty

Przedszkole nr 215 zaprasza rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 na dzień otwarty,
który odbędzie się 8 marca (środa) o godz. 16:30.

Na spotkanie prosimy przyjść bez dzieci.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br.
Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Więcej informacji o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji 27 stycznia 2023 r.

Informacje:

Prezentacja Przedszkola nr 215