Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Ramowy rozkład dnia/godziny pracy grup

Przedszkole nr 215
jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00

Godziny odbioru dzieci z przedszkola:

12:30 – 13:00
15:00 – 17:00

ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 – 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

I śniadanie.

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:15

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

10:15 – 10:35

II śniadanie.

10:35 – 12:15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki, zabawy swobodne.
W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach.

12:15 – 12:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12:30 – 12:50

Obiad – I danie.

12:50 – 14:15

Relaks. Słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie (Dzieci młodsze). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe (Dzieci starsze)

14:15 – 14:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00

Obiad – II danie.

15:15 – 17:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.