RADA RODZICÓW

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

36 1090 1883 0000 0001 5577 3870

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący: Katarzyna Pezda

Z-ca Przewodniczącego: Bartłomiej Staszewski

Skarbnik: Anna Chodkowska

Sekretarz: Anna Zazula-Dec

Członek: Paulina Dudek

Członek: Zuzanna Pawełek-Dąbrowska 

Skip to content