Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

aktualności

Opłaty za żywienie

Opłaty za żywienie generowane są w pierwszych dniach miesiąca i są widoczne na Państwa kontach https://24we.pl

Informacje o kwotach są dostępne po zalogowaniu się do osobistego konta na stronie:

http://www.24we.pl

Aby pierwszy raz zalogować się na swoje konto należy wcisnąć pod logowaniem

„Jeśli nie pamiętasz swojego hasła lub nie możesz się zalogować, kliknij tutaj

następnie podać adres mailowy podany we wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola pierwszego rodzica/opiekuna.

Kolejnym krokiem jest przejście na swoją skrzynkę mailową, tam automatycznie prześle się link do ustanowienia hasła.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU DOKONYWANE SĄ PRZELEWEM NA

nr konta 54 1030 1508 0000 0005 5058 5065

(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka)

Termin płatności do 10go każdego miesiąca

Nieobecności dzieci zgłaszamy codziennie do godziny 9:00.

Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc do 10go każdego miesiąca , a nieobecności rozliczane są w kolejnym miesiącu.

Odpisy za nieobecności z czerwca rozliczne są we wrześniu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1928/2021 Prezydenta m.st. Warszawy  z 6 grudnia 2021roku w sprawie ustalania warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach ustala się na rok szkolny 2022-2023 kwotę 15 zł jako dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków.

Żywienie dzieci numer konta

54 1030 1508 0000 0005 5058 5065

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 15,00 zł.

Działając na podstawie:
art. 106 ust. 3,5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 06 grudnia 2021 r.,
zarządzenia nr 5/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 215 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za żywienie w Przedszkolu nr 215:

Od dnia 01.09.2022 r. dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi 15,00 zł.
Warunki i sposób regulowania opłaty za żywienie nie ulegają zmianie.

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniach dzieci.
Każdy rodzic dobrowolnie i indywidualnie ubezpiecza swoje dziecko w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.