Galeria

„Kolorowe jony” Wprowadzenie pojęcia jon. Pokazanie, że jony mogą pomóc w walce człowieka z bakteriami. Zapoznanie dzieci z zasadami ochrony przed bakteriami.