Galeria

„Wyjątkowi Polscy Naukowcy”
Zapoznanie z pojęciem naukowiec, laboratorium, zaznajomienie dzieci z pracą naukowca i jej znaczeniem dla
życia i zdrowia ludzi. Zapoznanie z właściwościami witamin.