22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Grupa III MOTYLKI

Nauczyciel wychowawca: Beata Pietrzak, Magdalena Gaca

Nauczyciel współorganizujący kształcenie: Jolanta Kobus - Kidyba

Zajęcia dodatkowe:

Kreatywne gry i zabawy ruchowe:
środa, piątek: 09:00 – 09:20

Rytmika:
poniedziałek: 11:30 – 12:00
wtorek: 12:15 – 12:45

Język angielski:
poniedziałek wtorek: 09:00 – 09:45

KONTAKT Z RODZICAMI:
godz. konsultacji:
Pani Beata Pietrzak i Pani Magdalena Gaca:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 07:45 – 08:15;
wtorek: 15:45 – 16:15.
Pani Jolanta Kobus-Kidyba: środa i piątek: 07:45 – 08:15
Pani Joanna wtorek 15:45 – 16:45