22 664 16 01

p215@eduwarszawa.pl

Grupa IV SŁONECZKA

Nauczyciel wychowawca: Katarzyna Szostek, Maria Małaczewska

Zajęcia dodatkowe:

Kreatywne gry i zabawy ruchowe:

Poniedziałek 09:40 – 10:10
Czwartek 09:40 – 10:10

Rytmika:

Wtorek 12:30 – 13:00
Piątek 9:30 – 10:00

Język angielski:

Wtorek 13:00 – 13:45
Piątek 12:30 – 13:15

KONTAKT Z RODZICAMI:

Kontakt z rodzicami, ogłoszenia, plany: drogą e – mailową.
Rozmowy indywidualne w celu wymiany doświadczeń oraz stworzenia i wypracowania wspólnej linii wychowawczej i edukacyjnej (po wcześniejszym umówieniu):

w każdy wtorek od godziny 15:45 do godziny 16:45 – Pani Joanna
w każdy poniedziałek od godziny 15:45 do godziny 16:45 – Pani Maria Małaczewska
w każdą środę od godziny 13:15  do godziny 14:15 – Pani Iwona Facon