Galeria

Labolo „Jak powstaje prąd?” – Zapoznanie z pojęciami: prąd, przewodzenie prądu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.