motylki język angielski

Temat I : Kształty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
– Wzmacnianie swojego poczucia pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
– rozumienie proste poleceń oraz reagowanie na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
– osłuchanie z rymowankami i piosenkami,
– nazywanie figur geometrycznych przedstawionych na ilustracjach.

Słownictwo: circle, square, triangle, rectangle,

Piosenka: Shapes everyshere

I’m a square I’m square
u can see me every where
I have four sides
I’m a square I’m square
I’m circle I’m circle
I go round & round & round
I have only one side
I’m circle round & round
I’m triangle triangle
I’m pointy little shape
I have three sides

Rymowanka: Big circle

Big shapes, small shapes, shapes everywhere
A big circle, a small circle
I can draw them In the air

Big shapes, small shapes, shapes everywhere
A big triangle, a small triangle
I can draw them In the air

Big shapes, small shapes, shapes everywhere
A big square, a small square
I can draw them In the air

Temat II: Wielkanoc

Cele:
– poznanie tradycji wielkanocnych z krajów anglojęzycznych
– poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą
– nauka rymowanki
– utrwalanie słownictwa podczas gier i zabaw
– rozwijanie sprawności manualnych

Słownictwo: Easter bunny, Easter eggs, chocolate, Yummy! Hop!, numbers 1-3.

Rymowanka:
Here is a bunny with ears so funny.
And here is a hole in the ground.
When a noise he hears
He pricks up his ears
And jumps in the hole in the ground!

LUTY

I Temat: Winter clothes

Cele operacyjne:
– rozumie i reagowanie na proste polecenia
– uczestniczenie w proponowanych zabawach ruchowych, śpiewanie piosenek,
– zapoznanie ze słownictwem związanym z ubraniami zimowymi:,
– utrwalanie liczebników z zakresu 1-5 ,utrwalanie nazwy kolorów

Słownictwo: hat, scarf, socks, coat, mittens, boots.

Rymowanka „Put on”
Put on your hat,
put on your gloves,
put on your coat and your boots.
Put on your socks and boots too,
it’s time to go and play in snow.

II Temat Arctic Animals

Cele operacyjne:
– poszerzanie słownictwa
– rozumienie proste poleceń oraz reagowanie na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
– osłuchanie z rymowankami i piosenkami,
– pokazuje wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek za pomocą odpowiednich gestów.

Słownictwo:, penguin, harp seal, Arctic Wolf, snow owl.

Rymowanka: Little penguin

Little penguin walks around,
without making any sound.
Orca’s near, Orca’s close,
Everybody, strike a pose.

Piosenka: What do you see?

What do you see? What do you see?
I see a penguin, I see a pengueen
What do you see? What do you see?
I see a snow owl, I see a snow owl
What do you see? What do you see?
I see a Arctic wolf, I see a Arctic wolf
What do you see? What do you see?
I see a harp seal, I see a harp seal
What do you see? What do you see?
I see a polar bear, I see a polar Bear
A polar Bear? Run! Run. Run, run….!

STYCZEŃ

Temat 1: It’s Winter!

Cele operacyjne:
– poznawanie słownictwa związanego pora roku – zimą
– naśladowanie ruchem słowa piosenki,
– utrwalanie poznanego słownictwa

Słownictwo: Snowman, snowflake, snow, hat

Piosenka: Little snowflake

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake, snowflake, little snowflake
Falling, falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Falling on my head

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake, snowflake, little snowflake
Falling, falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Falling on my nose

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake, snowflake, little snowflake
Falling, falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand
Snowflake, snowflake, little snowflake

TEMAT 2: My face

Cele operacyjne:
– poznanie słosnictwa związanego z częścią ciała – twarzą
– ilustracja ruchowa piosenki
– utrwalanie poznanego słownictwa podczas zabaw

Słownictwo: ears, nose, eyes, mouth, chin, cheeks, head

Piosenka: Part of the face

This is your head
This is your nose
This is your mouth
This is your chin
This are your cheeks
This are your ears
This are eyes

Head, nose, mouth, chin cheeks ears eyes x2

Grudzień

Temat: Christmas time

Cele operacyjne:
– poznawanie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem
– naśladowanie ruchem słowa piosenki,
– utrwalanie poznanego słownictwa

Słownictwo: Christmas tree, bell, present, Santa

Piosenka: Christmas Time Is Here
Ring, ring, ring the bells
(Ring, ring, ring the bells)

Ring them loud and clear
(Ring them loud and clear)

To tell the children everywhere
(To tell the children everywhere)

That Christmas time is here!
(That Christmas time is here!)