Link otwiera się w nowym oknie

22 664 16 01

p215@edu.um.warszawa.pl

aktualności

Projekt unijny

UE Europejski Fundusz Społeczny

Przedszkole nr 215 uczestniczy w projekcie „PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215”.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu unijnego dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne.

I. zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne TUS
cel: rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych niezbędnych do funkcjonowania w grupie
Zajęcia obejmują moduł teoretyczny i praktyczny: komunikacja, podnoszenie samooceny, przełamywanie wstydu, rozwiązywanie konfliktów, przestrzeganie zasad.

II. zajęcia dodatkowe o charakterze terapeutycznym
BAJKOTERAPIA
cel: rozbudzanie własnej wartości, przezwyciężanie sytuacji trudnych, przełamywanie fobii, eliminacja stresu.
MUZYKOTERAPIA
cel: rozwijanie samowiedzy i budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć i przeżyć.

III. zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój psychoruchowy
cel: wyciszenie zachowań niepożądanych, relaksacja, redukcja nadpobudliwości.
W trakcie zajęć zastosowanie w formie zabawowej ćwiczeń oddechowych, odprężających, relaksacyjnych, elementów dramy. Zajęcia korygują deficyty wynikające z zaburzenia uwagi i koncentracji, stresu, nadpobudliwości, napięcia psychicznego, lęków.

 

 

Regulamin udziału w projekcie (693 KB, PDF)
Załącznik 1_Deklaracja_uczestnictwa_dziecko (792 KB, PDF)
Załącznik 2_Oświadczenie uczestnika projektu_RODO_Bemowo (633 KB, PDF)
Załącznik 3_oświadczenia_kryteria premiujące (554 KB, PDF)